S__15958038
F1888 Banner 2021-01

กติกา หวยหุ้นลาว

        -    ทางระบบจะทำการเปิดรับการเดิมพันทุกวัน พุธ ของสัปดาห์

        -    ทางระบบจะทำการเปิดรับการเดิมพันตั้งแต่เวลา 01:00 น. (ตามเวลาของประเทศไทย)

        -    ทางระบบจะทำการปิดรับการเดิมพันเวลา 20:00 น.

(ตามเวลาของประเทศไทย)

        -    ทางระบบจะทำการคืนโพยและเครดิตให้ในกรณีที่ตลาดหุ้นไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ภายใน 1 ชั่วโมง เพราะจะถือว่าไม่มีการออกผลรางวัล

        -    ให้ราคาการจ่ายที่สูงกว่าใคร ทุกการเดิมพันจึงไม่มีส่วนลดเปอร์เซ็นต์

 

            ตารางราคาการจ่าย

            ประเภทหวย                        ราคาจ่าย

            3 ตัวบนตรง                         750

            3 ตัวโต๊ด                             120

            2 ตัวบน - ล่าง                      90

            เลขวิ่ง 3 ตัวบน                      3.2

            เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง                     4.2

 

**ตารางสามารถเลื่อนขวาได้ในกรณีใช้มือถือ

**หากราคามีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนแปลง 7 วันค่ะ**

 

วิธีการดูผลหวยลาว

        -    ใช้ผลการออกรางวัลของหวยลาว จากเพจ Digital Lottery

        -    ในการออกผลรางวัล จะนำเลข 3 หลักสุดท้าย มาออกรางวัล 3 ตัวบน และนำเลข 2 หลักข้างหน้า มาออกรางวัล 2 ตัวล่าง ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง
 

        -    ลิ้งค์ดูผล : https://www.facebook.com/dLaolottery